Wie zijn we

Seven Ministries Ontmoetingskerk (  کلیسای ۷ )        

Wij vormen een Iraanse (Farsi sprekende) christelijke gemeenschap, die zich verbonden voelt met Gods wereldwijde kerk. Jezus Christus bindt ons samen en leert ons God, ons zelf en onze naaste kennen.

De Seven Ministries Ontmoetingskerk wil een kerk zijn die mensen vertelt van het goede nieuws van Gods Liefde en Gods Woord. Een kerk die mensen tot steun is, binnen de kerk en daarbuiten. Een kerk die zichtbaar en hoorbaar is in het hart van de Iraanse en Farsi sprekende gemeenschap. Wij zoeken ernaar om oog en oor te hebben voor elkaar én voor de mensen om ons heen.

Iedereen is bij ons van harte welkom.