ANBI

De Seven Ministries Ontmoetingskerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Beleidsplan

  • Wij vormen een Iraanse (Farsi sprekende) christelijke gemeenschap, die zich verbonden voelt met Gods wereldwijde kerk. Jezus Christus bindt ons samen en leert ons God, ons zelf en onze naaste kennen.
  • Wij organiseren kerkdiensten voor Farsi sprekende mensen.
  • Wij verzorgen Bijbelstudies voor Farsi sprekende mensen in diverse steden.
  • Wij willen mensen vertellen van het goede nieuws van Gods Liefde en Gods Woord.
  • Wij willen een kerk zijn die mensen tot steun is, binnen de kerk en daarbuiten. Een kerk die zichtbaar en hoorbaar is in het hart van de Iraanse en Farsi sprekende gemeenschap. Wij zoeken ernaar om oog en oor te hebben voor elkaar én voor de mensen om ons heen.

Financiën

  • De inkomsten bestaan uit vrijwillige bijdragen, collecten en schenkingen.
  • De uitgaven bestaan uit huur, boodschappen, reiskosten en lichte administratie kosten.

Beloningsbeleid

De bestuurders en kerkwerkers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Contactgegevens

Seven Ministries Ontmoetingskerk
Zilverenberg 36
5234 GM ‘s-Hertogenbosch

Tel nr. : 073-20 34 134 (Algemeen)
Mobiel: 06-54 23 45 86 (Mohssen)
E-mail: info@sevenministries.nl
Website: www.sevenministries.nl

ING Bankrekening: NL73 INGB 0008 1289 55

KvK nummer: KVK69234191
RSIN: 8577.94.991

Organisatie Seven Ministries Ontmoetingskerk

De voorganger: 

Mohssen Shekaripour:    info@sevenministries.nl

Penningmeester:

Delshad Shirwany:          info@sevenministries.nl

Jeugdwerk:

Sila Naddafi:                     info@sevenministries.nl